Mentor

Tine Svane Hansen

Executive Coordinator & Head of Academy hos Geopartner Landinspektører A/S

Hovedkompetencer
Product management, international afsætning, sammensætning og udvikling af det rigtige team

Product management: dit nye fantastiske produkt er færdigt. Er der styr på detaljerne omkring produktet, så du kan sende en faktura? Dvs. godkendelser, certificeringer, serviceaftaler, indpakning, branding, IPR, priser, rabatter. Og er der styr på forretningsmodellen?

International afsætning: hvordan identificerer du kundesegmenter og relevante markeder? Vælger afsætningsform? Finder samarbejdspartnere? Præsenterer dit produkt?
Det rigtige team: når alt kommer til alt, handler det om mennesker. Hvordan sammensætter du det rigtige team – med hensyn til både faglige kvalifikationer og personligheder? Hvordan bliver I stærkere sammen? Hvordan optimerer I samarbejdet, selvom I måske arbejder på forskellige adresser? Og kommer fra forskellige kulturer?

Min baggrund for at kunne støtte dig og din virksomhed i ovenstående er en karriere, der har bestået af jobs i private internationale virksomheder (LEGO, KIRK telecom/Polycom), hvor jeg arbejdede med salg, markedsføring, ledelse og product management, samt jobs i uddannelsesinstitutioner (VIA University College, Munich Business School), med opgaver som ledelse, udvikling af uddannelser, forskning, undervisning og projektvejledning. Jeg har boet i USA, Argentina, Singapore og Tyskland undervejs.

Jan Lindegaard

Kontakt mig hvis du ønsker at blive mentor

Jan Lindegaard
Email: jl@venturecity.dk