Mentor

Søren Hejne Hansen

Direktør: Innohow I/S

Hovedkompetencer
Forretningsudvikling, innovation strategi, bestyrelse, procesoptimering

Branchekendskab på ekspertniveau
Rådgivningsbranchen, salg af videnservice

Min tilgang som mentor
At hjælpe med at sikre en rød tråd i sparringsforløbet med mentee, holde overblik, klar forventningsafstemning fra starten og at du som mentee får arbejdet med de udfordringer, som vi i fællesskab fastlægger at være omdrejningspunktet for vores sparringsforløb.

Mine forventninger
At du overholder aftaler, arbejder med tingene imellem vores møder og udviser åbenhed, fortrolighed og ærlighed i vores dialog. At du tydeliggør dine forventninger til mig og forløbet og arbejder henimod klare målsætninger.

Mine erhvervserfaringer
Forretningsudvikling, strategiudvikling og innovationsprocesser er mine stærkeste kompetenceområder. Jeg har udarbejdet flere end 40 forretnings- og strategiplaner, gennemført markeds- og fieldresearch nationalt og internationalt, arbejdet med praktisk gennemførelse af innovationsprocesser herunder produktudvikling og Go-To-Market eksekvering. Mit arbejdsfokus er oftest at få struktureret og facilitere en udviklingsproces, der matcher forventningerne, og hvem der skal involveres, samt opfølgning på implementering af resultaterne. Jeg har arbejdet med små og mellemstore virksomheder indenfor fremstilling og servicesektoren samt løst mange opgaver for danske kommuner. Min baggrund er både som VVS-håndværker og Business Development Engineer fra Aarhus Universitet, og jeg har også et par bestyrelsesposter.

Jan Lindegaard

Kontakt mig hvis du ønsker at blive mentor

Jan Lindegaard
Email: jl@venturecity.dk