Mentor

Søren Munk

Direktør, Munk Kapital

Hovedkompetencer
Startup finansiering, budget, forretningsplan, pitch, værdiansættelse, investorsøgning

Branchekendskab på ekspertniveau
Finansiering og kapitalfremskaffelse

Jeg har stor erfaring med startup finansiering, og har gennem årene gennemset over 1000 investeringscases, hvor jeg bl.a. har haft ansvar for startup investeringer i en investeringsfond.
Jeg bidrager med sparring omkring virksomhedsfundamentet, strategien, forretningsmodellen og finansieringsplanen (investeringsbehov, værdisætning og kapitalkilder).
Jeg har et meget stort netværk blandt danske og internationale kapitalkilder, og ved hvad der bliver kigget efter i casene.
Jeg er bedst til at give sparring på skalerbare cases (e-commerce, tech, fremstilling), og forventer, at du først og fremmest bidrager med en ukuelig vilje til at lykkes med virksomheden. Dernæst bør du have sat dig ind i markedet, herunder konkurrenter. Endelig vil det være en fordel, hvis du ved hvilken værdi virksomheden kan tilføre dine kunder, og hvordan du differentierer dig fra konkurrenterne.

Jan Lindegaard

Kontakt mig hvis du ønsker at blive mentor

Jan Lindegaard
Email: jl@venturecity.dk