Mentor

Per Hansen

Group CFO & co-owner: CASA A/S

Hovedkompetencer
Forhandling, økonomi, strategi, bestyrelse, HR

Branchekendskab på ekspertniveau
Ejendomme

Det meste af min arbejdskarriere er foregået i CASA. Jeg var første mand ansat i starten af 90´erne og har været en del af udviklingen i koncernen lige siden. Herunder fusion af FM-HUSE og Søkjær-Huse til FM-Søkjær, som senere blev til Huscompagniet. En del af Huscompagniet blev i 2006 solgt til kapitalfonden Axcel og i 2011 blev hele virksomheden afhændet til kapitalfonden FSN.

Udviklings- og entreprenørvirksomheden CASA A/S stiftede Michael Mortensen, Peter Rosengreen og jeg i 2006. I maj 2016 frasolgte vi 60 % af denne virksomhed til kapitalfonden CataCap.

Udover opgaverne i CASA A/S arbejder jeg på tværs af hele koncernen, som også indeholder ejendomsselskaber, OPP-selskaber samt virksomhedsinvesteringer i andre selskaber/brancher.

Mine primære daglige ansvarsområder er økonomi, drift/køb/salg af ejendomme, kommunikation, HR og IT.

Jan Lindegaard

Kontakt mig hvis du ønsker at blive mentor

Jan Lindegaard
Email: jl@venturecity.dk