Mentor

Niels-Ove Mølhave

Bestyrelsesmedlem i BoardDenmark ApS
Bestyrelsesmedlem i HH Elite A/S
Form. Advisory Board Hr. Skov ApS
Form. Advisory Board Hr. Skov Engros ApS
Form. Advisory Board Fysioterapien Horsens Sundhedshus
Form. Advisory Board Horsens Bilcenter A/S

Hovedkompetencer
Bestyrelsesarbejde, Finansiering, Kommunikation, Salg og Forretningsudvikling

Branchekendskab på ekspertniveau
Jeg har qua min erfaring fra den finansielle sektor stor viden om samarbejde med pengeinstitutter.

Jeg medbringer en solid erfaring fra både bestyrelses- og ledelses/direktions niveau. Siden 2007 har jeg været aktiv i 6 selskabsbestyrelser - heraf 4 som formand - samt som medlem af bestyrelsen i 10 erhvervsdrivende fonde. Disse poster har givet mig indblik i den overordnede styring og udvikling af mindre/mellemstore virksomheder inden for forskellige brancher. I mine formandsroller har jeg haft et tæt samarbejde med direktion og ejer ledere.

De seneste 16 år har jeg tillige haft forskellige lederroller i Danske Bank, været Direktør i Dansk O.TC. og været Regionsdirektør i Danske Andelskassers Bank. Disse jobs har givet mig en stærk viden om ledelse i praksis, ligesom jeg på egen krop har mærket, hvad der kræves for at skabe resultater i modvinds-perioder.

Både min tilgang til bestyrelsesarbejde og min lederstil er kendetegnet af klassiske dyder som ordentlighed, struktur og involvering, fordi jeg ved, at de er vigtige ingredienser i at nå ambitiøse mål i samarbejdet med en direktion eller med medarbejdere.

Jeg forventer en ligeværdig tilgang mellem mentor og mentee. Det er min erfaring, at så mest værdi.

Ønsker du at blive mentor
tilknyttet VentureCity Horsens?
Lad os høre fra dig!

Kontakt os