Mentor

Jan Lindegaard

Selvstændig konsulent (Gindelaar) og co-founder af og ansat i Byghåndværk

Hovedkompetencer
Videnmiljøer (match), innovationsprocesser, forretningsudvikling, IT, ny teknologi

Branchekendskab på ekspertniveau
Detailhandel, produktion, turisme

Bytter viden og inspiration med virksomheder hver dag: om marked, produktinnovation, vidensressourcer, it og teknologiressourcer, mulige forretningsmodeller, strategisk udvikling, marketingstrategi og digital mediestrategi, kunder, samarbejdspartnere, mentorer, venture kapital, deleøkonomi, netværk og ressourcepersoner, offentlig og privat rådgivning, medfinansiering, dialogværktøjet incl. Væksthjulet, innovationsværktøjer, co-creation,etc.

Jeg forventer åbenhed og gensidig tillid i samspillet mellem mentor og mentee. Jeg vil trække på hele mit netværk og vil guide mentees videre når det er aktuelt.

Jan Lindegaard

Kontakt mig hvis du ønsker at blive mentor

Jan Lindegaard
Email: jl@venturecity.dk