Mentor

Henning Thorborg Jensen

Stilling: Ledig efter salg af egen virksomhed

Hovedkompetencer
Forretningsudvikling, produktionsoptimering

Født i 1968. Er udlært tømrer. Har arbejdet som tømrermester samtidig med min udlejningsforretning.

Var i 3 år ansat som direktør i en produktionsvirksomhed med levering til danske trælaster.

De seneste 8 år med min egen produktionsvirksomhed med 5-10 ansatte, hvor produktion og produktionsoptimering, indkøb af nye maskiner, indkøb af råvarer og lidt salg var hovedopgaver.

Jeg arbejder bedst med at få fingerne ned i gryden og gøre ting rigtigt første gang. Oprydning, optimering og kort genkøbstid.

Ønsker du at blive mentor
tilknyttet VentureCity Horsens?
Lad os høre fra dig!

Kontakt os