Mentor

Frank Therkildsen

Statsautoriseret revisor: Ernst & Young P/S

Hovedkompetencer
Revision, budget, økonomi, investering, finansiering, skat, omstrukturering, generationsskifte

Er uddannet statsautoriseret revisor i 2006 og er partner i revisionsfirmaet Ernst & Young.

Har mere end 20 års erfaring i revisionsbranchen.

Hovedparten af mine kunder er ejerledede virksomheder. Virksomhederne er på forskellige stadier, altså både startups, vækst og etablerede virksomheder.

Betragter mig selv som generalist og dermed ikke branchespecialist.

Som generalist kan jeg drage paralleller til andre brancher, som måske helt eller delvist kan implementeres hos andre.

Er en del af en organisation med mange eksperter inden for mange økonomiske og juridiske områder. Kan dermed efter behov trække på eller skabe kontakt hertil både nationalt og internationalt.

Ønsker du at blive mentor
tilknyttet VentureCity Horsens?
Lad os høre fra dig!

Kontakt os